author-page

Gosho Aoyama

Gosho Aoyama, tên khai sinh là Aoyama Yoshimasa (bút danh là Kanji), sinh ngày 21/06/1963 tại Daiei, tỉnh Tottori, Nhật Bản. Ông là một nhà sáng tác truyện tranh nổi tiếng với bộ truyện tranh Thám tử lừng danh...

Tác giả nổi bật

TẤT CẢ
Số lượng: