author-page

Thụy Anh

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh - nhà văn, dịch giả, chủ nhiệm Câu lạc bộ "Đọc sách cùng con" Cô đã được vinh dự nhận Giải thưởng văn học dịch Nga. Đây là Giải thưởng văn học toàn Nga hằng năm mang tên “Ngôn từ là sợ...

Tác giả nổi bật

TẤT CẢ
Số lượng: